Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Διοργάνωση πληθώρας εκδηλώσεων του Δήμου Άνω Καλαμά και της Ευρύτερης Περιοχής.

Επιτυχής καθιέρωση/θεσμοθέτηση  «Γιορτής  τιμής και μνήμης  στον τόπο καταγωγής του, του  Ηπειρώτη Μακεδονομάχου  Παύλου Μελά»