Τίτλος έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013» ( ΟΠΑΑΧ) Μέτρο 321

Μέτρο του Π.Α.Α., το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Τίτλος έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Προϋπολογισμός ένταξης : 90.000, 00 ευρώ


Το έργο αφορά την «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτισμάτων » του Δήμου Πωγωνίου, εντός της; Κοινότητας Κτισμάτων (σε δημοτική έκταση). Το γήπεδο έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου (20,50 Χ 38,50 μ.).

Στόχος του έργου:
  • Άρση της στέρησης σύγχρονων χώρων άσκησης/άθλησης .
  • Συγκράτηση του πληθυσμού της Παραμεθορίου ζώνης και κυρίως της νεολαίας. 
  • Στήριξη των Σχολικών Μονάδων της περιοχής. 
  • Ανάδειξη νέων αθλητών , κυρίως της ποδοσφαιρικής Κοινότητας. 
  • Αύξηση του Αθλητικού Τουρισμού (Αύξηση των Ετεροδημοτών που έρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες και των Τουριστών).