Διάφορα

Θέματα Δημάρχου
Ανέγερση Πολεμικού Μουσείου Καλπακίου – Πάρκο Ιστορίας
Φωτοβολταϊκά  Στεγών Δήμου Πωγωνίου
Αξιοποίηση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  πρώην Σχολών Λάτση
Προγραμματικές Συμβάσεις
ΟΚΧΕ
SEAP Δήμων
Συνεργασία για την Υποβολή 12 Προτάσεων INTERREG
Συγκρότηση Stakeholder Working Group για τη συμμετοχή στο σύστημα ETIS (Τουρισμός)

BIC  Ηπείρου