Τίτλος έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013» ( ΟΠΑΑΧ) Μέτρο 321.

Μέτρο του Π.Α.Α., το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Τίτλος έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ

Προϋπολογισμός ένταξης : 200.000, 00 ευρώ


Η παρούσα πρόταση αφορά την επίτευξη της ανάδειξης της ιδιαιτέρου κάλλους περιοχής γύρω από τον χαρακτηρισμένο παραδοσιακό μύλο της Ιερομνήμης για άσκηση υπαίθριας αναψυχής προτείνονται έργα υποδομής και παροχής διευκολύνσεων στον επισκέπτη, απόλυτα συμβατά με το φυσικό περιβάλλον.

Η θέση του έργου βρίσκεται στη ΔΕ Άνω Καλαμά του Νομού Ιωαννίνων και σε απόσταση περίπου 50km ΒΔ από την πόλη των Ιωαννίνων.

Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Ιερομνήμης και συγκεκριμένα στην δασώδη έκταση ανάμεσα στην λίμνη της περιοχής Ριαχόβου και του οικισμού της Ιερομνήμης.