Ανάδειξη Αξιοποίηση Ιεράς Μονής Σωσίνου

Υπεύθυνος για την προβολή του Μνημείου, την εύρεση πόρων για την κατάρτιση των οριστικών μελετών και την υποβολή για ένταξη του έργου σε προγράμματα αποκατάστασης της. Υπεύθυνος για την συνεργασία με την Ν.Α.Ι. για την οριστική ένταξη του έργου.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
Εκτελέσθηκε το εγκεκριμένο έργο από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων με την συνεργασία του Δήμου Άνω Καλαμά (και την παράδοση των μελετών) με τίτλο :
«Στερέωση – Αποκατάσταση -Ανάδειξη Ιεράς Μονής Σωσίνου Άνω Παρακαλάμου»

στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "INTERREG III -ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006"

Ο κ. Δ. Γκαρτζονίκας υπήρξε υπεύθυνος συνεργασίας:
- με την Εθνική Τράπεζα που χρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος των μελετών (μετά την προβολή του μνημείου μέσω του Ντοκιμαντέρ "Ο δρόμος των Μοναστηριών"),
- την ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΑΣ,
- την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ,
- την Περιφέρεια Ηπείρου ,
- τους Βουλευτές Ηπείρου ,
- τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
- την παραγωγή του Ντοκιμαντέρ "Ο Δρόμος των Μοναστηριών"
- και πλέον των τριάντα δημοσιεύσεων(Θρησκευτικός Τουρισμός).

Ο ίδιος υπέβαλλε το έργο σε τρία προγράμματα εκ των οποίων τα δύο είχαν μεγάλες πιθανότητες υλοποίησής του :

1. Στο Πρόγραμμα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ . Το έργο είχε εγκριθεί από το 62ο Περιφερειακό Συμβούλιο το 2002 με πλήρεις εγκεκριμένες μελέτες (μια πολύπλοκη διαδικασία χρόνων ).

2. Στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A/CARDS -ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2000-2006 ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ «Α΄» (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ , ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ). ΜΕΤΡΟ 2.2. « Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων» Κατηγορία πράξης: «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και αποκατάστασης μνημείων, παραδοσιακών διατηρητέων κτισμάτων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και προβολή τους μέσω της νέας τεχνολογίας».

Το έργο ανήκει στον άξονα του «Δρόμου των Μοναστηριών» που πραγματοποιείται στους Δήμους Άνω Καλαμά –Καλπακίου – Ευρυμενών και Ζίτσας και έχει ως στόχο την επέκτασή του εως την Νότιο Αλβανία. Είναι ένα από τα επτά μεγάλα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μοναστήρια της περιοχής με πλούσια ιστορία και μακροβιότητα. Ο στόχος της περιοχής που συμπληρώνεται ως ένα μέρος μ’ αυτό το έργο είναι ο Θρησκευτικός Τουρισμός με δράσεις Οικομουσείου που έχουν σχέση με το νερό (ποταμός Καλαμάς). Ο συγκεκριμένος Τουρισμός θα φέρει το συμπληρωματικό εισόδημα των κατοίκων της αγροτοκτηνοτροφικής αυτής περιοχής που έχει ως στόχο την στήριξη και όχι την ανασύσταση. Ο Θρησκευτικός Τουρισμός της περιοχής Πωγωνίου που σχεδιάζεται, προσδοκά την συμπληρωματικότητα του φυσιολατρικού Τουρισμού της περιοχής Ζαγορίου και έχει ως κύριο στόχο την προσέλκιση τουριστών που επισκέπτονται την γειτονική περιοχή.
Πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο σχετική Μελέτη .

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ενέταξε το έργο της αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Σωσίνου, ως μοναδικό έργο στο πρόγραμμα "INTEREGG III Ελλάδα – Ιταλία 2000-2006" , και το ολοκλήρωσε χρηματοδοτόντας το και με ιδίους πόρους.