ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ. ) ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


Υπεύθυνος για το Δήμο Πωγωνίου για τη λειτουργία τμημάτων του Κ.Δ.Β.Μ στον Δήμο με έδρα το Καλπάκι. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατά την περίοδο Μαΐου -Ιουλίου, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πωγωνίου λειτούργησαν τα πρώτα τμήματα , τα οποία ήταν και από τα πρώτα στην Ήπειρο, για τα προγράμματα:
  • Αγγλικά για το χώρο εργασίας (σύνολο 25 ώρες , δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες) 
  • Πληροφορική (σύνολο 50 ώρες , δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες) 
Τα προσφερόμενα προγράμματα παρακολουθούν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Μετά το τέλος των σεμιναρίων δίνεται στους εκπαιδευόμενους πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης.

Τα νέα προγράμματα οργανώθηκαν τον Δεκέμβριο στην ΔΕ Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου