Ομάδα Μελετών Δασικών Χαρτών Νομού Ιωαννίνων


Η ομάδα μελετών δασικών χαρτών έχει έδρα στα Ιωάννινα με στόχο την υλοποίηση δασικών χαρτών της Ελλάδας.

http://dasikoixartesioanninon.blogspot.gr/

Οι υπεύθυνοι της ομάδας των μελετών των δασικών χαρτών, συστάθηκε για την κατάρτιση προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα υψηλής τεχνογνωσίας και προϋπολογισμού..

Οι προτάσεις αφορούν την προκήρυξη του έργου για την κατάρτιση δασικού χάρτη σε 79 προ-Καποδιστριακούς δήμους και κοινότητες της Ελλάδας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Χατζημελετίου Ιορδάνης

PROJECT MANAGER

Γκαρτζονίκας Δημήτρης

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Οι περισσότερες Ατομικές επιχειρήσεις)

Μανιώτου Λιάνα

Καρακώστας Ιωάννης

Αναστασίου Γιώργος

Τασούλας Βαγγέλης

Μπαλτογιάννη Φωτεινή

Τσουμάνης Χρήστος

Τσιτούρα Βιβή

Μακρής Κων/νος

Ζαγαλίκης Γιώργος

Λαζαρίδου Αγγελική

Τζαβέλας Κώστας

Γιαννακός Δημήτρης

Φτίκας Γιώργος

Γεωργίου Κων/να

Ζήκος Ευθύμιος

Νιάνιος Ηλίας

Τριάντη Νατάσα