Τίτλος υποβαλλομένου έργου: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς ΤΔ ΠαρακαλάμουΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ με τον Δήμο Κόνιτσας και με την Περιφέρεια Ηπείρου

Τίτλος υποβαλλομένου έργου

«Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς ΤΔ Παρακαλάμου ( Ά φάση: από οικία Γκόνη ως ποταμό Λιμπούσδα )»

Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 Ευρώ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013 η υλοποίηση της πράξης.

Το Έργο αφορά την ανάπλαση του τμήματος της αγοράς Τ.Κ. Παρακαλάμου Δήμου Πωγωνίου από την οικ. Γκόνη μέχρι την γέφυρα του ποταμού Λιμπούσδα. Στο τμήμα αυτό βρίσκονται οι περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η κεντρική πλατεία του Παρακαλάμου. Οι εργασίες που προτείνονται είναι η συλλογή των ομβρίων υδάτων με ένα δίκτυο αγωγών και φρεατίων, η πλακόστρωση των πεζοδρομίων, η κατασκευή γκαλντεριμιού πλάτους 6μ καθώς και ο φωτισμός και λοιπές εργασίες.