Τίτλος έργου: Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Κατασκευή αντλιοστασίου στην ΔΕ Δελβινακίου


Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α 2007-2013. Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου

Τίτλος έργου : Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Κατασκευή αντλιοστασίου στην ΔΕ Δελβινακίου

Προϋπολογισμός : 600.000 ευρώ


Το Έργο αφορά σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Κ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ, ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΑΧΟΒΟΥ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ» , για την ορθή λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος και προμήθεια εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στο Δελβινάκι σε γεώτρηση 8"και σε βάθος 230- 240 μέτρα για την επίλυση προβλημάτων ύδρευσης του Δελβινακίου.