Οργάνωση –Τουρισμός –Πολιτισμός· ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Ολοκληρώνεται η καταγραφή με στόχο την διαδικτυακή παρουσίαση των μουσείων του Δήμου με κατάθεση περιγραφικού υλικού video και φωτογραφιών.

· ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ –ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ του Δήμου Πωγωνίου σε συνδυασμό με τα Φυσικά και Ιστορικά Μνημεία.

· Οργάνωση ειδικού χώρου με σημαντικά τμήματα του αρχείου του Δήμου με κεντρικό το «Περιουσιολόγιο» του Δήμου.