Μεταφορές μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων αρμοδιότητας του Δήμου Πωγωνίου για το σχολικό έτος 2011 - 2013.


Η μεταφορά μαθητών αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα για την διεκπεραίωσή του από τους Δήμους . Η ομάδα έργου του τεχνικού κομματιού που αποτελούνταν από δύο άτομα εκτέλεσε, όλες τις μελέτες με την επιλογή των δρομολογίων του Δήμου Πωγωνίου και εκτέλεσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μεταφορά μαθητών σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του δόθηκαν.

· Η μελέτη βασίζονταν στα σχετικά έγγραφα των Σχολείων του Δήμου, σε συνδυασμό με εκτίμηση των αποστάσεων των δρομολογίων σε χιλιόμετρα, βασισμένη στις περιγραφές των δρομολογίων και τις διευθύνσεις όπου μένουν οι μαθητές που εξυπηρετούνται από αυτά, σύμφωνα με τα έγγραφα των προαναφερόμενων σχολείων.

Η συνολική δαπάνη ανέρχονταν σε διακόσες σαράντα πέντε χιλιάδες Euro (245.000,00 €) περίπου κατ΄ έτος που οδηγούσε σε ανοιχτούς διαγωνισμούς.